Your browser does not support JavaScript.
Homepage CERONAV.ro Certificare ISO 9001
Limba Romana English Language
 

Printeaza pagina!  Trimite pagina prin E-mail!
   

CSOEMP - Curs de Specializare pentru obtinerea Brevetului de Ofiter Electrician Maritim - Portuar


 
COD CSOEMP
DENUMIRE Curs de Specializare pentru obtinerea Brevetului de Ofiter Electrician Maritim - Portuar
ACREDITARI Autoritatea Navala Româna în conformitate cu O.M.T.C.T. nr. 214/2007
MODEL CURS -
CERTIFICARE Conform cu prevederile O.M.T.C.T. nr. 214/2007
DURATA CURS - cu frecventa zilnica - 120 ore
- prin program personal – 3 luni
CONDITII DE PARTICIPARE Pentru obtinerea brevetului de ofiter electrician maritim-portuar fiecare candidat trebuie sa aiba varsta minima de 18 ani, si :
- a absolvit o forma de pregatire aprobata printr-o institutie de invatamant universitar, domeniul inginerie electrica; sau
- a absolvit un curs aprobat sau are un stagiu de imbarcare pe functia de ofiter electrician maritim aspirant ori electrician de bord de 6 luni; sau
- detine un brevet de sef mecanic maritim portuar valabil sau un brevet de sef mecanic fluvial valabil si face dovada unui stagiu de imbarcare pe functie de 12 luni in ultimii 5 ani; sau
- detine un certificat de capacitate de electrician de bord maritim sau fluvial valabil si are un stagiu de imbarcare pe functie de 24 de luni, dintre care 12 luni in ultimii 5 ani.
FORMA DE ORGANIZARE Cursul se desfasoara sub forma cu frecventa zilnica - maxim 20 cursanti/grupa sau prin program personal
FORMA DE PREDARE Activitati de instruire directa (expunere), seminarii, dezbateri, studii de caz, aplicatii practice, instruire asistata pe computer, studiu individual dirijat si exercitii aplicative
EVALUARE Pentru stabilirea nivelului de cunostinte initiale se efectueaza o testare initiala a cursantilor, care este analizata împreuna cu acestia.
Pe timpul desfasurarii cursului, cursantii pot fi evaluati si prin testari  intermediare.
Evaluarea finala a cunostintelor de ordin aplicativ ale cursantilor se efectueaza prin probe scrise, sub forma de testare finala la fiecare modul din programa analitica.
Evaluarea finala a deprinderilor practice ale cursantilor se efectueaza prin probe practice sub forma de exercitii practice efectuate la nava.
La evaluarea prin probe scrise punctajul se acorda individual.
La evaluarea finala a deprinderilor practice punctajul se acorda individual sau pe echipe.
Media minima de promovare este 7 (sapte).
ECHIPAMENTE PRACTICA Sala de instruire asistata pe calculator.
Protocol încheiat cu societati detinatoare de nave pentru efectuarea aplicatiilor practice.

 

 

DESCRIERE CURS

Cursul are caracter obligatoriu. Perfectionarea pregatirii profesionale în scopul sporirii gradului de siguranta a navigatiei si exploatarii navei. Formarea de aptitudini în repararea instalatiilor si agregatelor electrice de la bordul navelor.

Top
FEEDBACK | Cat de relevant considerati ca este continutul acestei pagini?
Deloc Foarte
1 2 3 4 5
Comentarii (optional)
 
Alte Informatii Utile