Your browser does not support JavaScript.
Homepage CERONAV.ro Certificare ISO 9001
Limba Romana English Language
 
Home / Despre Noi / Experti CERONAV / CERONAV Galati / Munteanu Doina

Printeaza pagina!  Trimite pagina prin E-mail!
   
     

Munteanu Doina


Nume: MUNTEANU
Prenume: DOINA
Functie: Expert Consultant I A, Director Subunitatea Galati
 
  Munteanu Doina
 

PREGATIRE PROFESIONALA SI EXPERIENTA ÎN DOMENIU

A. Studii universitare, postuniversitare Masterat/ Doctorat 

2004 – 2008, Universitatea Maritima Constanta, cursuri postuniversitare – Doctorat cu Titlu de doctor în stiinte inginereseti „Inginerie mecanica” 
2002 – 2004, Universitatea Maritima Constanta, cursuri postuniversitare – Masterat - „Management maritim si portuar”
2001 – 2002, Universitatea Dunarea de Jos, Galati, curs postuniversitar „Profesionalizare Psihopedagogica si Metodica”
1976 – 1981, Universitatea Dunarea de Jos, Galati, Facultatea de Nave

B. Brevet maritim portuar / fluvial 

Sef mecanic maritim portuar; Ofiter electrician maritim portuar
Sef mecanic fluvial, Ofiter electrician fluvial

C. Cursuri de perfectionare/ specializare 

2012, Curs Microsoft Project, organizat de CODECS S.A România
2011, Curs Developing e-learning teaching and learning resources based on the IMO Standards, organizat în cadrul proiectului Sloop2desc, finantat prin porogramul Leonardo da Vinci
2011, Curs Managementul Implementarii Sistemului de Control Managerial, efectuat prin compania Module Quality Consulting
2010, Formare profesionala Consilier de siguranta pentru transportul marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare , 2010
2009, Curs Pregatire Generala si Specializare în Manipularea si Transportul Marfurilor Periculoase, CERONAV, si obtinere Atestat de Expert ADN eliberat de ANR
2009, Curs Operator GMDSS – LRC si obtinere Certificat de Operator GMDSS – LRC, eliberat de ANCOM
2008, Managementul de proiect, curs organizat de firma Roland Gareis Consulting, Constanta
2007, Curs de pregatire speciala pentru transportul pasagerilor pe caile navigabile interioare, CERONAV- Subunitatea Galati pentru organizare curs si Autoritatea Navala Româna pentru examinare si eliberare certificat
2006, Examinare pentru obtinerea permisului ECDL complet, E.C.D.L.România, Galati
2006, Operator de transport pe caile navigabile interioare, CERONAV – Subunitatea Galati pentru organizare curs si Autoritatea Navala Româna pentru atestare
2005, Formare Formatori în urmatoarele domenii: Prevenire Poluare, Transportul Marfurilor Periculoase, Legislatie UE , Cod I.S.M., Logistica si Transport Multimodal, Operator de Transport pe caile navigabile interioare, cursuri organizate în cadrul Programului PHARE RO 2002/000-586.10.03 de catre S.T.C.Group Rotterdam, Olanda
2005, Evaluarea, examinarea si certificarea personalului navigant, Galati, S.T.C.Group Rotterdam, Olanda
2004, Formare instructori, CERONAV Constanta
2004, Comunicarea în organizatie, Codecs, Sinaia
2003, Managementul mediului în porturi, A. P.D.M. Galati si G.T.Z.Constanta, Galati

D. Experienta în domeniu 

2003 – prezent, CERONAV Constanta, Expert Consultant I A, Director Subunitatea Galati
2005 – 2008, cadru didactic asociat la Universitatea „Dunarea de Jos” Galati
1996 – 2003, CPPNF Galati, Director
1991 – 1996, CPPNF Galati, Expert Consultant
1982 – 1991, AFDJ Galati, Inginer
1981 – 1982, I.C.N.U.T. Tulcea, Inginer

E. Membru al: 

Corpului Expertilor Tehnici din România – Filiala Galati
ITS România – membru în Comitetul Director
Asociatia Europeana EDINNA – Education in Inland Navigation – membru în Comitetul Director

F. Titluri publicate 

Carti:
2009, Compendiu cu Întrebari si Studii de caz pentru Pregatirea si Examinarea Consilierilor de Siguranta pentru Transportul pe caile navigabile interioare a marfurilor periculoase, Editura Dobrogea, Constanta, 2009, ISBN 978-973-1839-66-0
2009, Legislatie navala, Editura Dobrogea, Constanta,2009,ISBN 978-973-1839-65-3
2006, Legislatie portuara, maritima si fluviala, Editura Donstar, Galati, ISBN:973-8310-98-9
2005, Manipularea si transportul marfurilor periculoase pe Dunare, Editura  Dobrogea Constanta, ISBN 973-8044-60-X
2005, Transportul naval international al marfurilor periculoase, Editura Fundatiei Universitare “Dunarea de jos” Galati, ISBN 973-627-231-1
2003, Manipularea si transportul marfurilor periculoase la bordul navelor maritime, Editura Scorpion, Galati, ISBN 973- 7939-00-X.
2003, Protectie individuala si responsabilitati sociale la bordul navei, Editura Scorpion, Galati, ISBN 973- 7939- 22-0.
2003, Nave de pasageri si nave tip ro- ro, Editura Scorpion, Galati, ISBN 973-7939-15-8.
2002, Tehnici individuale de supravietuire, Editura Scorpion, Galati, ISBN 973- 85658-7-1.
Articole:
2011, Maritime Certification System in compliance with IMO Standards, Galati, Revista Preparing the teachers for a competence – based education system, Editura Europlus Publishing Galati
2011, The experience of the Slop2desc courses in Romania Galati, Revista Preparing the teachers for a competence – based education system, Editura Europlus Publishing Galati
2007, Liquefied Gas Transfer in Naval Transport – Mathematical Models”, Constanta Maritime University Annals, Year VIII, Vol. 10
2006, Accidente si incidente de poluare cu marfuri periculoase, Revista Actualitatea pe Dunare, An IV, nr.20, 21, 22, Galati
2006, Transportul naval international al marfurilor periculoase – reglementari legale, Analele Universitatii Maritime Constanta, Anul VII, Vol. 9
2006, International Code for the security of ships and port facilities – terrorist attacks against ships, ports, terminals and other facilities, Analele Universitatii Maritime Constanta, Anul VII, Vol. 9
2006, Reglementari referitoare la transportul naval international  al marfurilor periculoase, ACVADEPOL, Editura Arionda, Galati, 2006, ISBN – 10    973-8349-20-6; ISBN – 13    973 – 9738349 – 20- 9;
2005, Formarea profesionala a expertilor de la bordul navelor care transporta marfuri periculoase, Revista Actualitatea pe Dunare, An III, nr. 15,16, Galati
2005, Rules regarding the transport of dangerous goods on Danube ( ADN-D) – The professional training of experts on board of ships that transport dangerous goods, Analele Universitatii  Maritime Constanta, Anul VI, Volumul 8, Constanta
2004, Prevention of air pollution from ships, Analele Universitatii Maritime Constanta, Anul V, Volumul 7, Constanta
2004, Amendamente din 2002 la Conventia SOLAS 74 privind ocrotirea vietii umane pe mare, Revista Actualitatea pe Dunare, An II, nr.5-6, Galati
2004, Prevenirea si controlul poluarii atmosferei de catre nave, Revista Actualitatea pe Dunare, An II, nr.5,6, Galati
2004, Desemnarea, pregatirea profesionala si examinarea consilierilor de siguranta pentru transportul pe cai  navigabile interioare a marfurilor periculoase, Revista Actualitatea pe Dunare, An II, nr.9, 10, 11, Galati
2004, Reguli referitoare la transportul marfurilor periculoase pe Dunare (ADN-D), Revista Actualitatea pe Dunare, An II, nr.12, Galati

 

G. Participari la conferinte/ seminarii/ simpozioane nationale/ internationale 

2012, Adunarea Generala ITS România, organizata la Bucuresti
2012, Sedinta LIGA NAVALA ROMÂNA – Filiala Galati, organizata la Galati la bordul InfoDanube
2012, Ceremonia de semnare a textului revizuit al „ARANJAMENTULUI REGIONAL CU PRIVIRE LA RADIOCOMUNICATIILE PE CAILE DE NAVIGATIE INTERIOARA” cunoscut sub denumirea de RAINWAT (Regional Arrangement for INland WATerways), organizata de ANCOM la  Bucuresti
2011, SESIUNE DE INFORMARE pentru cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte din cadrul Programului Operational Comun România – Ucraina – Republica Moldova, organizata de Autoritatea de Management din cadrul MDRT, la Galati.
2011, Adunarea Generala EDINNA, organizata la Venetia - Italia
2011,  Sedinta de lucru a partenerilor din cadrul proiectului KoLEG - SERVICII COMBINATE  DE TRANSPORT  ÎNTRE ENNSHAFEN SI GALATI, organizata la  Galati, în data de 12.10.2011
2011, Sesiune de informare privind”CEL DE-AL 4-LEA APEL DE PROIECTE AFERENT PROGRAMULUI DE COOPERARE TRANSNATIONALA SUD ESTUL EUROPEI”organizata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului la Galati la bordul InfoDanube, în data de 06.10.2011
2011, Conferinta INFRASTRUCTURA  DE TRANSPORT INTERMODAL ÎN ROMÂNIA, organizata de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, InterCITY Magazin si Romanian Intermodal Association, la Bucuresti în data de 22 septembrie 2011, ocazie cu care am sustinut  prezentarea:  Formarea profesionala continua – parte integranta a dezvoltarii transportului intermodal în România .
2011, Sedinta de deschidere oficiala a proiectului KoLEG – SERVICII COMBINATE  DE TRANSPORT  ÎNTRE ENNSHAFEN SI GALATI, organizata în portul Ennshafen în data de 07.06.2011
2011, Expozitia ZIUA LOGISTICII ÎN AUSTRIA, organizata la Linz – Austria , în data de 08.06.2011
Sedinta Comitetului Director EDINNA (14.02.2011) si Adunarea Generala a Asociatiei EDINNA (15 – 16.02.2011) organizate la Bydgoszcz, Polonia
2011, Adunarea Generala ITS România, organizata la Bucuresti
2010, Conferinta internationala BARGE TO BUSSINES I, organizata în cadrul proiectului PLATINA, la Brussels, în perioada 30.11-01.12.2010
2010, Sedinta Comitetului Director al Asociatiei EDINNA – Education in Inland Navigation, organizata la Bucuresti, în data 27.09.2010
2010, Workshop  în cadrul proiectului WANDA – ADMINISTRAREA DESEURILOR PENTRU NAVIGATIA INTERIOARA PE DUNARE, organizat de CN APDM Galati, la Galati în data de 26.01.2010
2010, Sedinta Comitetului Director al Asociatiei EDINNA – Education in Inland Navigation,organizata la Viena – Austria, în perioada 12.01 - 13.01.2010
2010, Adunarea Generala EDINNA, organizata la Bidgoszcz - Polonia
2009, Conferinta Internationala EUROPEAN INLAND SHIPPING DAY, organizata la Ruse Bulgaria, în perioada
12.10-13.10.2009
2009, Sedinta Comitetului Director EDINNA (21.09.2009) si Adunarea Generala a Asociatiei EDINNA (22.09 – 23.09.2009) organizate la Duisburg – Germania
2009, Conferinta eLearning and software for education, 09.04.2009, organizata la Bucuresti de catre Ministerul Apararii în cadrul Universitatii pentru Apararea Nationala
2008, Sedinta Comitetului Director EDINNA, 04.12.2008, organizata la Duisburg – Germania
2008, martie, NELI Partners Kick of Meeting, organizat de CERONAV Constanta – Lead Partner în proiectul NELI, care a avut pe agenda de lucru urmatoarele probleme legate de proiect: motivatia, obiectivele principale, fazele si activitatile, rolurile si competentele partenerilor, interactiunea cu alte proiecte europene.
2008, martie, Forumul Regional ECDL, organizat de ECDL România la Galati, care a avut pe agenda de lucru prezentarea unui nou standard pentru definirea si masurarea competentelor în tehnologia informatiilor, EUCIP
2008, CONGRESUL PENTRU EDUCATIA PERSONALULUI DIN SECTORUL APELOR INTERIOARE, Strasbourg, organizat de CCNR – Comisia Centrala pentru Navigatie pe Rin, în perioada 17.06-19.06.2008
2007, EUROPORT MARITIME, Rotterdam – Olanda, 2007,expozitie la care au fost reprezentate toate sectoarele de piata din industria navigatiei
2007, Solutie moderna de instruire asistata pe calculator, prezentare realizata de SIVECO România, Constanta.
2007, Subcomitet IMO Standards of Training and Watchkeeping (STW), Londra, Anglia
2006, Subcomitet IMO Standards of Training and Watchkeeping (STW), Londra, Anglia
2006, Bulgarian-Romanian RIS Meetting, organizat de  Bulgarian Maritime Administration Russe. Aceasta întrunire a avut ca scop implementarea  Directivei  EU 2005/44/EC- RIS pe sectorul bulgar al Dunarii si în zona Marii Negre
2006, Extraordinary Meeting of Rainwat Committee, Bucuresti. Aceasta întrunire a avut ca scop prezentarea Acordului regional cu privire la serviciul radiotelefonic pe caile navigabile interioare si dezbateri pe tema implementarii sistemului VTMS pe Dunare
2005, Festivalul  sanselor tale , editia a VI a, organizat de Biblioteca V.A Urechia, Galati. Aceasta întrunire a avut ca scop prezentarea ofertelor de catre furnizorii de formare profesionala continua din Galati
2005, Seminar Sisteme de simulare pentru transportul pe ape interioare, organizat de Comisia Centrala pentru Navigatia pe Rin în colaborare cu Shipping and Transport College din Rotterdam
2005, Seminar Armonizarea profilurilor si a cunostintelor profesionale în navigatia interioara europeana, organizat de Comisia Centrala pentru Navigatia pe Rin în colaborare cu Shipping and Transport College  din Rotterdam
2005, Simpozion Prevenirea si combaterea poluarii mediului marin, Constanta, organizat de Universitatea Maritima Constanta
2004, Seminar regional TAIEX, Legislatie europeana privind managementul deseurilor, Galati
2004, Programul regional TAIEX de formare pentru România, Informare privind protectia mediului înconjurator, Constanta
1998, Simpozion cu participare internationala Pregatirea personalului conform directivelor UE, organizat de Ministerul Transporturilor, Hotel Sofitel, Bucuresti
1996 -  2007 ACVADEPOL, simpozion anual pe probleme de prevenire a poluarii, Constanta/ Galati
1990, Reuniunea de experti pe probleme tehnice si de navigatie, Comisia Dunarii, Budapesta
1986 – 1989, Întâlniri  de lucru periodice pe probleme de întretinere a senalului navigabil al Dunarii, în zonele de frontiera comuna, întâlniri care s-au organizat alternativ la Galati si respectiv la Russe/ Bulgaria si la Belgrad/ Iugoslavia

H. Participari în cadrul proiectelor cu finanatare externa

Programul de finantare (SEE), Axa Prioritara 3  - Îmbunatatirea accesibilitatii, Aria de Interventie 2 - Dezvoltarea strategiilor de diminuare a "diviziunii digitale" – Proiect NELI - Retea de cooperare pentru logistica si educatie navala focalizata pe transportul pe ape interioare în coridorul Dunarii, sustinuta de solutii inovatoare, care se deruleaza în perioada 2008 – 2012 si la care particip în calitate de Expert tehnic
Programul FP 7 pentru Cercetare si Dezvoltare Tehnologica/ Actiune de coordonare si sustinere – Proiect PLATINA – Platforma de implementare a Programului European NAIADES – care se deruleaza în perioada 2008 – 2012 si la care particip în calitate de Expert tehnic coordonator
 Marco Polo II - Apelul 2007/ Actiune Comuna de Învatare -  Proiect  EWITA - Platforme web europene si concepte de instruire pentru transport intermodal pe ape interioare, care s-a derulat în perioada 2008-2010 si la care am participat în calitate de Expert tehnic
Proiect Phare RO 2005/017-553.04.02.02.01.208 „ Calitate si Productivitate prin instruire continua” care s-a derulat în anul 2008 si  la care am participat în calitate de formator.
Proiect Phare  RO 2005/017-533.04.02.02.01.230 “Siguranta în transportul intermodal prin formare profesionala continua”care s-a derulat în anul 2008 si la care am participat în calitate de formator.
Proiect Phare RO 2002/000-586.10.03 “ Întarirea pregatirii profesionale si manageriale în sectorul
navigatiei pe ape interioare”, al carui beneficiar este Sucursala Galati a CERONAV Constanta. Valoarea proiectului a fost de 400 000 EURO.Perioada de derulare: 2005 – 2006.


Top
 

Echipa CERONAV Galati

Munteanu Doina
Nedelcu Andrei
Dima Gheorghita
Boitan Victor
Schiopu Cristina Manuela
 
Popa Dan Stelian
Guita Corina Irina
Cotoi Aurel
Bargau Ion
Ciupitu Eugen